Kontakt

AdressMats-Åke Ohlssons Minnesfond
Att: Rolf Möller
Skogsfrustigen 2
784 50 Borlänge
Email moller.rolf@gmail.com
Telefon 0243 - 102 96
Mobil 0703 - 95 87 78

Alternativ kontaktperson

Adress


Berndt Reuithe
Häradsvägen 19
784 34 Borlänge
Email berndt.reuithe@gmail.com
Telefon 0243 - 102 50
Mobil 0703 - 34 43 18