En leukemifond

Mats-Åke Ohlssons Minnesfond instiftades med syftet att stödja barn och ungdomar som drabbats av leukemi. Fonden stödjer även institutioner, personal samt andra som arbetar med leukemi.

Barn och ungdomar som drabbats av leukemi har möjlighet att ansöka om medel ur fonden. Vad pengarna ska användas till spelar mindre roll för stiftelsens styrelse, huvudsaken är att det underlättar tillvaron för den sjuke och dennes familj. För personal och institutioner som arbetar med leukemi kan pengarna gå till att täcka delar av kurskostnader och liknande.

Fonden förfogar inte över stora summor. Den årliga utdelningen uppgår i nuläget till ca 50 000 kronor. En normal utdelning kan uppgå till 3 000 - 5 000 kronor per ansökan. Blir det avslag på någon ansökan på grund av för många ansökningar, ligger den kvar till nästa möte.

Bakgrund

Simmaren Mats-Åke Ohlsson var en duktig simmare i Borlänge Simsällskap. I början av 1980-talet avled "Måke" i leukemi, endast 23 år gammal. Under hans sjukdomstid, som var både lång och svår, kunde konstateras att det fanns ytterligt små möjligheter att få någon ekonomisk hjälp för att sätta lite guldkant på tillvaron. Därför instiftades fonden när Måke avled, av hans anhöriga samt Borlänge Simsällskap.

Gåvor

Gåvor emottages tacksamt och kan sättas in på bankgiro 5581-4909.